top of page
Search
  • John

On-grid Invertere

Her er inverterene for solpakke 3 og solpakke 1 montert, her blir solenergien omgjort til nettspenning og ført tilbake inn i sikringsskapet via egen sikring. En sikkerhetsbryter er montert på utsiden av boligen som sikkerhet hvis eier av energinettet trenger å koble ut solenergi anlegget for vedlikehold av underfordeling til nabolaget. Dette skal normalt ivaretas av sikkerhetsfunksjonen til inverteren men er tilgjengelig ved behov. Inverteren til Venstre på bildet er solenergianlegget som vist på bildet tilvenstre side, denne inverteren strår for hovedproduksjonen av solenergianlegget.


Til høyre er en Fronius Primo 4.0-1, denne når ideel produksjon når solen kommer på andre siden av taket. i en periode så vil begge anlegg nå maks effektivitet. hittil så har jeg registrert en topp på 4,5Kw men kan regne med høyere eneriproduksjon på vinterstid. Til høyre står det en Fronius Galvo 1,5-1 som er vestvendt anlegg med 6 stk solpanel,, dette anlegget gir ytterligere noen ekstra timer ekstra energiproduksjon enn hva det hadde vært hvis alle panelene var vendt mot samme side. Ettersom størsteparten av energiproduksjonen foregår i arbeidstiden vil ett slikt 2-delt anlegg gi utbytte når energibehovet øker til matlaging og annet forbruk.



55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page