top of page
Search
  • John

MyEnergi hoved komponentene

Eddi og Zappi er hovedproduktene til Myenergi, Zappi ladestasjon har modus for hurtiglading, økonomisk lading og lading kun med overskuddsenergi fra solcelleanlegget uten import fra nettleverandør, andelen importert strøm kan justeres inn prosentvis som tillater importering av strøm når egenproduksjonen ikke er tilstrekkelig. Eddi har en tilsvarende funksjon med boost som varmer opp varmtvann med egenprodusert energi. Boost kan programmeres inn til tider på døgnet der egenprodusert strøm ikke strekker til og gjerne strømprisen er billigere. Begge enhetene har trådløs kommunikasjon med hverandre og andre myenergi produkter. Inntil 6 enheter kan være på samme nettverk
81 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page